مرکز توانبخشی معلولین امیرکبیر کاشان در سال ۱۳۷۳ به همت حضرت آیت الله یثربی، امام جمعه فقید کاشان، و جمعی از خیرین با نظر ایشان به صورت هیئت امنایی زیر نظر اداره بهزیستی تاسیس شد و با تعداد ۵ نفر توانخواه در مکانی نزدیک به روستای ارمک شروع به کار کرد. این مرکز پس از گذشت یک سال با توجه به افزایش تعداد توانخواهان و عدم امکانات کافی به ساختمانی در بلوار قطب راوندی، جنب هتل کوثر که از املاک اداره بهزیستی می باشد، نقل مکان کرد.

در حال حاضر این مجموعه با تعداد ۶۵ نفر توانخواه مشغول به فعالیت است.

 

 

 

اعضاء هیئت موسس:

 • حضرت آیت الله سید مهدی یثربی
 • حضرت آیت الله آمیر سید محمد یثربی
 • آقای مهندس حسین محلوجی
 • آقای مهندس محمود جمالی
 • آقای مهندس علی شکرریز

 

اعضاء هیئت امنا:

 •  آقای دکتر محمد زارع جوشقانی
 • آقای حاج محمود تولایی
 • آقای حاج علیرضا پورعسگری
 • آقای حاج خلیل افشاری
 • آقای سید علی موسویان
 • آقای حاج محسن استحقاقی
 • آقای مهندس مهدی طباطبائی
 • آقای حاج جواد عطابخشی

  

اعضاء هیئت مدیره:

 • آقای دکتر محمد زارع جوشقانی
 • آقای حاج محمود تولایی
 • آقای حاج علیرضا پورعسگری
 • آقای حاج خلیل افشاری
 • آقای سید علی موسویان
 • آقای حاج محسن استحقاقی
 • آقای مهندس مهدی طباطبائی
 • آقای حاج جواد عطابخشی